Byåsen IL Orientering

Styrets O-hjul

Styrets O-hjul

For å sikre kontinuitet og framdrift, benytter Styret dette O-hjulet gjennom året: