Byåsen IL Orientering

Info fra styret

Info fra styret
Utdrag fra referat fra styremøte 30.01.19
 • Årsmøtet avholdes tirsdag 26.02.19 kl. 19.00 på Myra. Saker: Årsmelding 2018, regnskap 2018, budsjett 2019, valg av styremedlemmer og andre tillitsverv. Hedersprisutdeling.
 • Møte i Hovedlaget 05.02.19
 • Politiattester for trenere, reiseldere, styremedlemmer etc i o-avd. er nå registrert i felles klubbadmin for BIL
 • Kretsting STOK 04.03.19.
 • Årshjul/aktivitetsplan 2019 legges fram på årsmøte.
Utdrag fra referat fra styremøte 04.12.18
 • Våre løp 2019: 
  Sprintcupfinale 02.05.19, Tradisjonsbærern 01.06.19, Ungdomsløp nr.8 12.09.19, Byåsennatta 04.10.19, 3-vannsløpet 22.05.19 og 18.09.19.
 • Årshjul 2019 med oversikt over løp og gjøremål vil bli publisert på nettsida.
 • Valgkomite til årsmøte består av Haakon Arnesen, Børge Leiren og Gro Rypdal
 • Planlagt dato for årsmøte: 26.02.19
 • Neste styremøte 22.01.19
 
Utdrag fra referat fra styremøte 16.09.18 (flyttet og slått sammen 24.09.18 og 30.10.18)
 • Klubbmesterskap sprint og mellom samt sesongavslutning med kurvfest i Nilsbyen 27.10.18
 • Hovedkomite til arrangementet i 2021 - O-idol/NM jr./NC
 • Behov for kandidater til valgkomite
 • Ola Resell fra TVK informerte om planer for terreng-sykkelløype i Nilsbyen
 • Arbeider videre med mål 2018-2021: rekrutering inkl. foresatte og kart/anlegg.
 • Neste styremøte 04.12.18
 
 
Utdrag fra referat fra styremøte 04.09.18 (flyttet fra 28.08.18)
 • Byåsen tildelt NC/O-idol/NM jr.stafett i 2021
 • Det ble arrangert nybegynnerkurs i orientering for foreldre 28.08, men laber oppslutning.
 • Østersundtur 14-16.09.18 for 12-16 åringer - ca 20 påmeldte.
 • Det kan bli maks en plendugnad til i 2018.
 • Parkeringsdugnad øvre Gråkallen vinter 2019
 • Organisering O-idretten i Trøndelag - soneinndeling og arrangering av løp sonevis og hele kretsen. Viktig med inkludering og ikke ekskludering av klubber/soner.
 • Klubbturer 2019: ski-o samlinger, NM/NC (Oslo, Bjugn, Halden, Tønsberg og Verdal), Tiomila i Skåne - damelag?, Jukola i Tammerfors, Pinseløpene på Hamar, O-festivalen i Larvik, Hovedløpet på Tynset, Midt-Norsk på Stjørdal.
 • Forslag om løp 2019: Sprintcup-løp, ungdomsløp, Tradisjonsbærern og Byåsennatta - terminlistemøte STOK i Oktober.
 • Neste styremøte 16.10.18
 
Utdrag fra referat fra styremøte 26.06.18
 • HL/OLL 2021 gikk til Frol - styret går da inn for å arrangere NC/O-idol/NM jr. stafett istedet samme år.
 • Fokusområde 2018 er plan for kart og kartområder samt rekrutter ink. foreldre.
 • STOK tilbyr onsdagstreninger i sommer - kart legges ut på nettet og opplegg er fordelt på forskjellige klubber.
 • Det er planlagt treningsløp for alle i klubben 29.08.18 og 12.09.18
 • Oppstart trening høst er 15.08.18 for 15 år og yngre - 16 år og eldre starter uka etter.
 • Tradisjonsbærern/KM lang arrangeres 01.09.18
 • 3-vannsløpet arrangeres 06.09.18
 • Det er planlat flere plen-dugnader ila sommeren.
 • Sesongavslutning med klubbmesterskap og kurvfest er planlagt til 27.10.18
 • Nye e-postadresser til styremedlemmene basert på funkjson - se informasjon om tillitsvalgte på nettsida.
 • Neste styremøte 28.08.18
 
Utdrag fra referat fra styremøte 29.05.18
 • Planleggingsmøte før Jukola 11.06.18 i Nilsbyen etter treninga.
 • Kalle-Haakons pølseløp onsdag 13.06.18 i Granåsen (Nilsbyen er opptatt pga Huldrespretten)
 • Søknad om arrangering av HL/OLL i 2021 avgjøres i møte hos NOF 05.06.18
 • Meldt inn ønske til Hovedlaget om at de organiserer felles basis-/skadeforebyggende trening for alle idretter i BIL.
 • Neste o-løp som skal arrangeres er Tradisjonsbærern/KM-lang 01.09.18
 • Planer om plenlegging før ferien.
 • Organisering av O-idretten Trøndelag/Midt-Norge: Forslag om soneindeling for kveldsarrangement etc. Det vil bli informasjonsmøte på MNM samt høringsutkast. før vedtak.
 • Neste styremøte 26.06.18
 
Utdrag fra referat fra styremøte 01.05.18
 • Løp: 3-vannsløpet 23.05.18 (Myra) og Ungdomsløp 24.05.18 (Nilsbyen)
 • World O-day er 23.05.18
 • Ledig jobb i STOK som prosjektleder for skolesprint.
 • Byåsen og Freidig arrangerer sommer o-leir for 10-14 år i Nilsbyen 26-28.06.18 
 • Det blir plen-dugnader for Dovre også i sommer.
 • Teltliste med ansvarlig for telt og vimpel på løp er sendt ut.
 • Planleggingsmøte før Jukola med praktisk info, terreng etc.
 • Det er planlagt eget kurs i orientering for nybegynner-foreldre ila mai/juni.
 • Freidigstafetten arrangeres 26.05.18 - lagspåmelding kommer.
 • Hovedløpssamling på Oppdal i juni - Freidig arrangerer.
 • Neste styremøte 29.05.18
 
Utdrag fra referat fra styremøte 03.04.18
 • ​​Nye representanter i styret: Kari Solem Aune (sportslig leder), Snorre Sæternes (teknisk leder), Petter Liabakk Eriksen (ungdomsrepresentant).
 • ​Søknad om arrangering av HL/OLL i 2021 er sendt NOF jmf. vedtak og målsetting om klubbutvikling.
 • ​Politiattester: trenere, reiseledere og styrerepresentanter skal levere dette.
 • ​Prioriterte oppgaver i 2018: Kart og anlegg, rekruttering.
 • ​Funksjonærliste løp 2018 er utarbeidet og sendt ut til de aktuelle.
 • ​Treningsplan vår 2018 er klar og lagt ut på nett.
 • ​Løpsdrakt/overtrekksdrakt: Mulig å kjøpe dette i nettbutikken til Trimtex mellom 23.04.18-06.05.18.
 • ​Neste styremøte 01.05.18.
 
Utdrag fra referat fra styremøte 30.01.18 (utsatt fra 22.01.18)
 • Årsmøte 27.02.18 kl. 19.00 på Myra
 • ​Årsmelding 2017, regnskap 2017 og budsjett 2018
 • ​STOK kretsting 26.02.18
 • ​Neste styremøte: dato settes etter årsmøtet
 
Utdrag fra referat fra styremøte 05.12.17
 • Ski-O sesongen er i gang.
 • ​Skijegern er i salg.
 • O-avdelingen har ansvar for Dagensløype 27-28.01.18 - veteranene merker løype.
 • Parkeringsdugnad vinteren 2018 - Lille Gråkallen.
 • Neste mulighet for bestilling av klubbdrakt etc. er planlagt til starten av mai 2018.
 • Årsmøte - foreløpig dato er satt til 28.02.18 - flere ledige verv i styret og utvalg.
 • Hovedløpsprosjektet 2018: terminliste er satt - Byåsen arrangerer Bjugn-samling i april.
 • Neste styremøte 22.01.18
 
Utdrag fra referat fra styremøte 30.10.17
 • ​Tildelte løp 2018: sprintcup 3 (19.04.18), ungdomsløp 2 (24.05.18), KM lang (01.09.18), Byåsennatta (03.10.18)
 • ​Sprintkart Stavset revideres i etterkant av klubbmesterskap 28.10.17
 • ​Målsetting 2018-2021:
  • bestrebe god kvalitet og oppmøte på treninger - også sr./veteran
  • plan for anlegg/kart,
  • treningssamlinger i tilknyttning til reise til stafetter,
  • være attraktiv klubb for jr./sr.
 • ​Søke nasjonalt arrangement i 2021 når Byåsen IL er 100 år.
 • ​Deltagelse stafetter 2018: Tiomila (damelag), Jukola (dame og herrelag), Night Hawk (damer ++?). Lite interesse for 25manna.
 • ​Neste styremøte 05.12.17.
 
Utdrag fra referat fra styremøte 25.09.17
 • Klubbkveld 26.10.17 i Nilsbyen kl. 19.00 - diskusjon av målsetting 2018-2021.
 • ​Lørdag 28.10.17: Klubbmesterskap sprint og mellom med sesongavslutning om kvelden i Nilsbyen kl. 18.00.
 • Byåsennatta 04.10.17 i Nilsbyen.
 • ​Terminlistemøte STOK - går for et "rolig" 2018 men de "vanlige" arrangementene.
 • ​HMS-vurdering dugnader- vedtak: Dugnader som gjennomføres på "åpent område"  - ingen ekstra HMS vurdering er påkrevd. Dugnader som gjennomføres på "lukket område"- stiller krav til risikovurdering/HMS-klarering av entreprenør/oppdragsgiver før oppdrag utføres.
 • ​Vintertrening: innetrening på Stavset starter mandag 4. november, Ranheimshallen (STOK-trening) starter fredag 2. november kl. 20.00.
 • ​Neste styremøte 30.10.17.
 
Utdrag fra referat fra styremøte 28.08.17
 • ​Styremøte12.06.17 ble ikke avholdt.
 • ​2 plendugnader gjennomført ila sommeren. 
 • Arrangement høst 2017: 3-vannsløpet høst 14.09.17, NC/O-idol 22-24.09.17, Byåsennatta 04.10.17
 • ​Det er planlagt klubbkveld 26.10.17 med diskusjon om klubbens målsetting 2018-2021 - målgruppe jr., sr., veteraner og foreldre til rekrutter og ungdommer.
 • ​Deltagelse 25 manna 2018 - aktuelt?
 • ​STOK: O-Troll-leir for 10-12 år på Melhus 01-02.09.17, Østersund-tur for 12-16 år 09-11.09.17.
 • Sør-Trøndelags idrettskrets arrangerer "Idrettens hederskveld" 06.10.17
 • Neste styremøte 25.09.17
 
Utdrag fra referat fra styremøte 23.05.17
 • Medlemsmøte for arbeid med målsetting 2018-2021 - dato er satt til 26.10.17
 • Aktivitetsavgift 2017 utfaktureres gjennom "Min idrett" - alle oppfordres til å sjekke medlemsskap.
 • Det er kjøpt 2 stk. nye arrangørtelt.
 • Calle-Haakons pølseløp avholdes i Nilsbyen 14.06.17 - et "morroløp" for klubbens O-løpere i alle aldre. Erstatter klubbmesterskap lang.
 • Politiattest: alle over 15 år med verv innen idrett for barn under 18 år eller personer med funksjonsnedsettelse, skal framlegge politiattest - anbefales hvert 3. år. Styret har vedtatt at dette også gelder for reiseledere. Sportslig utvalg organiserer og følger opp.
 • Sommer o-leir for 11-14 år arrangeres 19.-21.06.17 - samarbeid mellom STOK, Freidig og Byåsen.
 • ​Verv som leder teknisk utvalg og ungdomsrepresentant er fortsatt ubesatt
 • Neste styremøte 12.06.17
 
Utdrag fra referat fra styremøte 25.04.17
 • ​Teknisk leder og ungdomsrepresentant er fortsatt ubesatt.
 • ​Byåsen arrangerer ungdomsløp nr. 5 08.06.17 - Snorre Sæternes er løpsleder
 • ​Målsetting 2018-2021 - planlegger medlemsmøte til høsten for arbeid med denne.
 • ​Vedtak om å investere i nytt arrangør-telt.
 • ​Ny utgave av Byåsen-avisa kommer medio mai.
 • Neste styremøte 23.05.17
 
Utdrag fra referat fra styremøte 28.03.17
 • I etterkant av årsmøtet har Haakon Arnesen tiltrådd som sportslig leder for 2017-sesongen.
 • Teknisk leder og ungdomsrepresentant står fortsatt ubesatt.
 • O-sesongens første o-tekniske trening onsdag 19.04.17 på Dalgård sammen med start O-skole.
 • Byåsens løp 2017: sprintcup 3 20.04.17, ungdomsløp 5 08.06.17, NC/O-idol 22-24.09.17, Byåsennatta 04.10.17, 3-vannsløpet 18.05.17 og 14.09.17
 • Klubbmesterskap, lang går ut denne sesongen. Istedet arrangeres Haakon-Kalles pølseløp som et uhøytidelig morroløp for klubbens medlemmer i alle aldre 14.06.17.
 • Design på nye løpetrøyer er vedtatt - nettbestilling tilgjengelig etter påske. En 3-årig sponsoravtale gir logo på løpetrøyene og pålegger alle å bruke disse nye trøyene på alle terminfestede løp. ​Egen informasjon om dette kommer på hjemmesida.
 • Blodslitet utgår som klubbtur i 2017 pga generelt liten deltagelse.
 • Neste styremøte 25.04.17
 
Utdrag fra referat fra styremøte 24.01.17
 • ​​​Årsmøte tirsdag 28.02.17 kl. 19.00 på Myra.
 • ​Frist saker og forslag til  kandidater til hederspris:14.02.17
 • ​O-ringen 2021: lite inntektsbringende for arrangørklubber, men en opplevelse? Årsmøtesak om klubben stiller som medarrangør?
 • ​Parkeringsdugnad Henriksåsen - tilbu om 3 ekstra helger fra skiavdelingen - takker ja til disse.
 • ​Neste styremøte avholdes etter årsmøtet.
 
Utdrag fra referat fra styremøte 06.12.16
 • ​Byåsens løp 2017: sprintcup 3 - 20.04.17, Ungdomsløp 08.06.17, NC/O-idol m/OIF 22-24.09.17, Byåsennatta 04.10.17
 • ​Dugnader vinter 2017: Dagensløype og parkeringsdugnad på Fjellsetra
 • ​Jobber med design på de nye løpetrøyene som fra 2017 bestilles hos Trimtex
 • Årsmøte avholdes tirsdag 28.02.17 kl. 19.00 på Myra
 • ​11.01.17: VD fra O-ringen holder Infomøte på Værnes om mulig arrangering av O-ringen i Herjedalen /Åre 2021 - ønske om klubber som kan være medarrangør.
 • ​Klubbtrøyer skal benyttes ved representasjon i NM.
 • ​Neste styremøte 17.01.17 - utsatt til 24.01.17
 
Utdrag fra referat fra styremøte 19.10.16
 • ​Skolesprint Stavset skole arrangeres fredag 28.10.16
 • Terminlistemøte STOK 19.10.16.
 • NOF's rekruteringsturne i Malvik 26.10.16 for 12-18 år samt eget innlegg for voksne.
 • NC/O-idol 2017: møte 17.10.16
 • Sesongavslutning/kurvfest i Nilsbyen 05.11.16 kl. 18.00 med premieutdeling klubbmesterskap, rankingpokaler etc.
 • WMOC 2020: For liten interesse blandt klubbene i STOK - søknadsprosess skrinlegges.
 • Stolpejakt: Hovedlaget i samarbeid med O-avdelingen jobber med å få til dette fra våren 2017.
 • Sponsor: O-avd. trenger sponsorer. Det er utarbeidet en informasjonsfolderom o-avd. som medlemmene kan bruke i jakten på nye sponsorer.
 • Vintertrening: intervalltrening i Ranheimshallen på fredager og løping med påfølgende spenst og styrke på Stavset skole på mandager fra november.
 • Medlemsliste: Opplysninger hentet ut fra "Min Idrett". Har alle registrert seg der? Alle må være medlem og betale medlemsavgift i hovedlaget i BIL i tillegg til medlemsskap i avdelingene.
 • Ny leverandør av løpetrøyer fra vår 2017: er i dialog med Trimtex om design, pris og mulighet for nettbestilling.
 • Neste styremøte 06.12.16
 
Utdrag fra referat fra styremøte 20.09.16
 • Klubbmesterskap sprint og mellom arrangeres 29.10.16, men den sosiale kurvfesten på kvelden flyttes til 05.11.16 pga kollisjon med Byåsen ILs 95 årsfeiring denne kvelden.
 • NC/O-idol 2017: Løpsleder Harald. Sprintkart over Orkanger sentrum oppgraderes i hht sprintnorm.
 • Klubbturer 2017: Pinseløpene/NC Hamar, Tiomila (kun ungdomslag?), Jukola, NightHawk, O-festivalen Oppdal, O-ringen, Blodslitet, NM-natt Kristiansand og NM uka Halden. Midt-Norsk arrangeres av Frol - uaktuelt med overnatting?
 • Målsettning og deltagelse på 25manna i 2018?
 • Vedtatt ny leverandør av løpetrøyer fra vår 2017.
 • Neste styremøte 18.10.16
 
 
Utdrag fra referat fra styremøte 23.08.16
 • Friluftsdagen på Haukvatnet 4. septemer - O-avd. stiller med en o-aktivitet.
 • Byåsennatta arrangeres 21.09.16
 • 3-vannsløpet høst arrangeres 15.09.16 - jr/sr er løypevakter
 • Sesongavslutning blir 29.10.16 med klubbmesterskap sprint og mellom, før kurvfest i Nilsbyen på kvelden.
 • Neste styremøte 20.09.16
 
Utdrag fra referat fra styremøte 14.06.16
 • Det ble ingen o-skole for SMN1
 • Materialbua i Nilsbyen er ryddet.
 • Skolesprint for Byåsen skole arrangert 07.06.16
 • Deltageravgift på arrangerte løp utfaktureres til klubbene fortløpende
 • Plendugnad 22.06.16
 • Sportslig leder samt løpsleder NC2017 står fortsatt ubesatt.
 • Vi skal arrangere undomsløp 18.08.16
 • Trenger noen til å stille på Friluftsdagen på Haukvatnet i september. (Lett O-akivitet)
 • Neste styremøte 23.08.16
 
Utdrag fra referat fra styremøte 10.05.16
 • Saken med Bagheera og kvaliteten på løpstrøyer er ikke avsluttet ennå.
 • Fortsatt ingen ny sportslig leder
 • jr./sr. er løypevakter på 3-vannsløpet 26.05.16
 • Bra oppmøte på onsdagstreningene av 12 år og yngre.
 • 13 år og eldre har tilbud om O-teknisk trening (evt. intervalltrening) på mandager i tillegg til onsdager.
 • Arrangerer 2 kvelder med o-kurs for voksne etter forespørsel fra SMN1.
 • Skolesprint: utfordring med å finne dato som passer for skolene/ungdommene som skal arrangere.
 • Neste styremøte 14.06.16

 

Utdrag fra referat fra styremøte 12.04.16
 • Reklamasjon på løpstrøyer fra Bagheera: får nye trøyer som kompensasjon - vurderer annen leverandør når nåværende lager er tomt.
 • Verv som sportslig leder står fortsatt ubesatt etter årsmøtet.
 • Ny ungdomsrepresentant: Emma Arnesen
 • Signert årsmøteprotokoll, årsregnskap og revidert årsberetning er lagt ut på nettsida under info fra styret.
 • O-hjulet 2016/2017 legges ut på nettsida for info.
 • Ansvarlig for bilder/referat fra løp fordeles på flere etter egen liste.
 • All informasjon om treninger og løp i "Ka skjer no" og Eventor.
 • Løp Byåsen arrangerer 2016: sprintcup løp 4 (28.04.16), Tradisjonsbærern (28.05.16), Ungdomsløp 6 (18.08.16), Byåsennatta (21.09.16), 3-vannsløpet vår (26.05.16) og høst (22.09.16)
 • Sommerleir i Nilsbyen for alder 11-14 år blir 21-23.06.16 sammen med Freidig.
 • Sportslig målsetning skal revideres for 2017-2020, - starter arbeid med dette i oktober 2016.
 • Neste styremøte 10.05.16
 
Utdrag fra referat fra styremøte 23.02.16
 • Reklamasjon på løpstrøyer fra Bagheera pga dårlig kvalitet - kartlegger antall fra siste levering før evt. videre prosess.
 • Årsmøte tirsdag 15.03.16 kl. 19.00 på Myra. Stemmeberettigede er alle medlemmer over 15 år som har betalt medlemsavgift til hovedlaget i 2015.
 • Årsmelding blir lagt ut på hjemmesida.
 • Hovedløpet/-landsleir 2016 på Konnerud, - dekker kr. 2500,- pr. deltager for reise og opphold.
 • Web-sida: ny utgave av KX-web gir nytt design.
 • Neste styremøte avholdes etter årsmøte med konstituering av nytt styre.
 
Utdrag fra referat fra styremøte 19.01.16
 • Årsmøte blir på Myra tirsdag 15.03.16 kl. 19.00. Saker til årsmøte meldes Harald Storrønning innen 20.02.16.
 • Forslag til kandidater til Hederspris 2015 meldes Hedersprisutvalget v/Kjell Arne Henninen innen 20.02.16.
 • Mangler fortsatt 1 stk. til valgkomite.
 • Kretsting STOK 29.02.16 - Harald, Haakon og Gøril stiller.
 • NC 2017 - planlegging har startet.
 • Tiomila: stiller ett ungdoms-, ett dame- og ett herrelag.
 • Jukola: melder på ett herre- og ett damelag.
 • Løpsledere og løypeleggere for 2016 er i prosess.
 • Parkeringsvakt-dugnad: O-avd. har helgene 30.-31.januar, 27.-28. februar og 12.-13. mars.
 • Neste styremøte 23.02.16
 
Utdrag fra referat fra styremøte 01.12.15
 • O-løp Byåsen arrangerer i 2016: Sprintcup-løp 28.04.16, Tradisjonsbærern 28.05.16, Ungdomsløp 18.08.16, Byåsennatta 21.09.16 samt 3- vannsløp 19.05.16 og 22.09.16. Fritt frem for å melde seg som løpsleder, løypelegger evt. andre funksjonærroller til Hans-Helmer Sæternes.
 • Alle medlemmer må registrere seg i "Min idrett" - info på nettsida.
 • Hederspris 2015, - forslag til kandidater sendes leder Harald Storrønning
 • Pinseløpene 2016 er samme helg som Tiomila, - O-avdelingen ønsker deltagelse på Tiomila det vil derfor ikke bli klubbtur til pinseløpene på Hedemarken i 2016.
 • Dagensløype 2016: O-avdelingen har ansvaret sist i februar - "pensjonistene" har påtatt seg ansvaret.
 • Neste styremøte 19.01.16
 
Utdrag fra referat fra styremøte 29.09.15
 • Valgkomite, - da alle representanter i valkomiteen har gått inn i styre-/andre verv i o-avd. er det behov for 3 representanter til valgkomite.
 • Byåsen har fått tildelt NC-sprint/NC-mellom/NM jr. stafett samt O-idol i 2017. Dette arrangeres sammen med Orkanger IF på Orkanger/Knyken 22-24.09.17. Behov for funksjonærer!
 • Parkeringsdugnad i Fjellseterveien vil for vinteren 2016 gjennomføres som tidligere år.
 • Innetrening i Ranheimshallen (løpsintervall) starter første i uke i november - tirsdager kl. 19.30-20.30 og fredager kl. 20.00-21.00. Innetrening på Stavset skole blir mandager.
 • Terminlistemøte i STOK for 2016 den 21.10.15.
 • Klubbmesterskap sprint og mellom samt sesongavslutning m/kurvfest i Nilsbyen lørdag 31.10.15. Egen invitasjon på nettsida.
 • Klubbturer: Reiselder har ansvar for å organisere tilbud om felles bespisning. Det innføres også avmeldingsfrist i forhold til avbestilling av overnatting etc.
 • Stafettdeltagelse: Det er løpers ansvar å melde sin interesse på klubbens internpåmelding innen påmeldingsfrist.
 • Klubben har stort lager av sprint-/løpstrøyer fra Bagheera.
 • Neste styremøte: 27.10.15 - utgår pga NOFs rekrutteringssamling. Neste styremøte 01.12.15.
 
 
Utdrag fra referat fra styremøte 25.08.15
 • Kartarkiv på nettsida - konkurranse i å legge ut flest mulig kart med veivalg og kommentar fra 16.08.15 til 24.10.15.
 • Friluftslivetsdag på Haukvatnet søndag 06.09.15 - O-avd. stiller med opplegg.
 • Arrangerer skolesprint for Hallset skole fredag 11.09.15.
 • Høstens løp: MNM 28-30.08.15, Byåsennatta 23.09.15 og 3-vannsløpet 30.09.15. Sesongavslutning 24.10.15 med klubbmesterskap sprint og mellom samt sosial avslutning på kvelden.
 • Min idrett: alle medlemmer i Byåsen IL skal registrere seg i "Min idrett" innen 31.12.15.Gjelder også medlemmer av o-avd.
 • Neste styremøte 29.09.15
 
Utdrag fra referat fra styremøte 12.05.15
 • MNM 2015: mangler premieansvarlig fra Byåsen, samt noen på salg, løpedrikke, rigging og parkering. MNM-nettsida er operativ "www.mnm2015.no". Planlegging er i rute og hovedsponsorer er klare.
 • 3 O-løp skal arrangeres før sommeren - Tradisjonsbærern 31.05, KM sprint 06.06 og Ungdomsløp 11.06.
 • WMOC 2020: ikke avklart om vi ønsker å arrangere dette enno. Vurderer mulighet for å arrangere NC i 2017 evt. 2018.
 • Hovedløpet 2015 for 14-16 åringer er i Larvik. Styret har vedtatt at klubben dekker kr. 1500 av utgifter for reise og opphold for hver deltager (i tillegg til startkontigent).
 • OCAD-11 lisenser kjøpes.
 • Lite deltagelse på mandagstreningene, - tar pause fram til høsten.
 • Neste styremøte 23.06.15.- avlyst!
 
 
Utdrag fra referat fra styremøte 14.04.15
 • Nytt styre ble konstituert - nye medlemmer Øystein Wiggen leder økonomi og Øyvind Wiggen ungdomsrepresentant. I tillegg har, siden årsmøtet, Hans Helmer Sæternes trådd inn i vervet som leder teknisk utvalg. Rine Hanssen har også sagt ja til å fortsette som medlem i økonomiutvalget. Begge må formelt velges på et møte i hovedlaget.
 • Valgkomite skal i hht statuttene utpekes av styret og ikke velges på årsmøtet - pr. i dag er det 3 ledige plasser i valgkomiteen.
 • Prioriterte saker i 2015/2016: Rekruttering samt beholde gamle og nye medlemmer - viktig med godt miljø! Aktiv bruk av Web-sida samt la de yngre skrive "reisebrev" fra løp.
 • 3-vannsløpet arrangeres 20.05.15
 • SommerO-leir sammen med Freidig planlagt 22-24 06.15 ved Fjellsæter.
 • Skolesprint arrangeres 24.04.15 for Byåsen skole og 30.04.15 for Stavset og Dalgård skoler. "Rekrutteings-info" trykkes på sprintkartene.
 • Funksjonærer MNM - liste er under utarbeiding.
 • Møte i STOK vedr. ungdomsløp avholdes 28.04.15.
 • Arrangere Veteran-VM 2020 sammen med øvrige klubber i STOK? Hva kan forventes av overskudd/inntekt?
 • Neste styremøte: 12.05.15.
 
 
 
Utdrag fra referat fra styremøte 20.01.15
 • Byåsen arrangerer NM ski-O i Granåsen 31.01-01.02.15. Kontroll på løyper og funksjonærer. Info og påmelding på nettsida.
 • Reiseledere for klubbturer, NM og Norgescup 2015 er klar, - oversikt ligger på nettsida. Det planlegges å få til klubbtur med buss til pinseløpene på Hamar.
 • Instruks for forhåndsbetaling av reise/opphold er utarbeidet og sendt ut til reiselederne.
 • Årsmøtet blir tirsdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på klubbhuset på Myra. Evt. saker til årsmøtet meldes styrets leder Harald Storrønning innen 10.02.15.
 • Byåsen arangerer vintersamling i Nilsbyen 04.02.15 og 06.-07.02.15 for alle i kretsen - informasjon og påmelding på nettsida/Eventor.
 • Otto Richard Eide har sagt ja til å være reserve for Bjørn B. som kartansvalig i Byåsen ift kartavtalen mellom STOK og bedriftsidrettskretsen.
 
Utdrag fra referat fra ekstraordinært styremøte 08.12.14
 • Tildeling av stipend:
  • Dokument for tildelingen i vedlegg "Innstilling stipend 2014"
   • Stipend 2014 tildeles: Ingeborg Eide, Emma Arnesen og Øyvind Wiggen
 
Utdrag fra referat fra styremøte 02.12.14
 • Vaskedugnad for Trønderenergi måtte dessverre avlyses pga for lite arbeidskraft.
 • Tur-O/løypeleggingseminar: To parallelle seminar arrangeres av NOF lørdag 17.01.15 på Stjørdal. Påmelding via Eventor. Ingen deltakeravgift.
 • Funksjonærer 2015: Lite frivillig engasjement – må fordele som tidligere år. Jr./Sr. må også stille på dugnad/som funksjonærer.
 • Dagens løype: Gjennomføres 20.02.15 (hvis snø?). Leif og Arne tar ansvar for merking. Mulig behov for dugnad på tråkking av løype.
 • Fellesturer 2015: Buss-tur til Pinseløpene på Hamar? Harald er reiseleder.
 • Trenger reiseledere til øvrige klubb-turer.
 • Ny kartavtale inngått mellom STOK og bedriftsidrettskretsen

 • Samarbeid mellom STOK, Heimdal vgs og klubbene vedr. treningsløyper.
 • Neste ordinære styremøte 20.01.15

 

Utdrag fra referat fra styremøte 21.10.14

 • Klubbmesterskap og sesongavslutning 25.10.14 med premieutdeling, bilder fra O-sesongen mm
 • Vintertrening starter 03.11.14 - mandager: løpeteknikk og styrke inne etter løpetur ute på Stavset skole og 04.11.14 - tirsdager og fredager: intevaller Ranheimshallen.
 • Byåsen vant sprintcupen i 2014 også.
 • E-timing/O-cad-kurs: NOF kan stille med kurshodere til våren. Vi trenger å styrke tidtakerkompetansen, men minst 7 deltakere må være interessert.
 • Terminlistemøte STOK 2015 avholdes 22.10.14
 • Det blir vaskedugnad for Trønderenergi i løpet av nær framtid.
 • Neste styremøte 02.12.14.
 
Utdrag fra referat fra styremøte 30.09.14
 • Klubbmesterskap sprint og mellom samt sesongavslutning lørdag 25.10.14. Sprint på Hallset, mellom i Granåsen og kurvfest kl. 18.00 i Nilsbyen.
 • O-avd. arrangerer NM/WRE i ski-O i Granåsen 31.01-01.02.15.
 • Evalueringsmøte ungdomsløp og terminlistemøte STOK avholdes hhv 20.10.14 og 22.10.14.
 • Mulighet for å søke stipend 2014, - info på hjemmesida.
 • Avtalen mellom STOK og STBIK om bruk av klubbenes kart skal revideres.
 • Neste styremøte 21.10.14.
 
Utdrag fra referat fra styremøte 26.08.14
 • MNM 2015: Leder økonomi er skaffet - Bjørn Erik Johnsen, Løpsleder - Eirik Vefsnmo og leder løypelegging - Kjell Maroni.
 • Skolesprint Hallset 26.09.14.
 • Harald stiller for O-avd. på Friluftsdagen på Haukvatnet 07.09.14.
 • Veteran VM 2018: Liten interesse blandt medlemmene om å arrangere dette.
 • Ny vimpel er kjøpt.
 • Ny levering av sprint- og løpstrøyer er ankommet, - info kommer på nettsida.
 • Kjøper inn 3 stk. mellomtidsbukker.
 • Ny trener for jr. - Hans Aleksander (NTNUI)
 • Sekretær i sportslig utvalg: Nina-Beate Liabakk
 • Løp i høst: Ungdomsløp 11.09.14, Byåsennatta 18.09.14, 3-vannsløpet 24.09.14 samt klubbmesterskap og sesongavslutning 25.10.14.
 • Arrangere NC i Ski-O  i vinter.
 • Neste styremøte 30.09.14.
 
Utdrag fra referat fra styremøte 17.06.14
 • MNM 2015: jobber fortsatt med å skaffe leder økonomi.
 • Planlegger skolesprint for Hallset i september.
 • Ny dugnad 25.06.14 - legging av ferdigplen i Klæbu.
 • Aktivitetsavgift 2014 og egenandeler løp vår 2014 sendes ut i juli.
 • Vedtatt innkjøp av ny vimpel.
 • Får samme treningstid i gymsal på Stavset skole til høsten.
 • Neste styremøte 26.08.14
 
Utdrag fra referat fra styremøte 27.05.14
 
 • MNM 2015: møte 02.06.14. Mangler fortsatt leder økonomi som Byåsen skal besitte. Løpsleder og leder for løypelegging er besatt.
 • Skolesprint arrangert for Byåsen 09.05.14 og Dalgård og Stavset 23.05.14 av 15-åringene.
 • "Premieinstruks" er utarbeidet. Økonomiutvalget har ansvar for premier til alle våre løp.
 • 3-vannsløpet arrangert sammen med hovedlaget 20.05.14.
 • Forespørsel fra Freidig om evt. samarbeid om nær-tur-O på Byåsen (stolpe-O). Hvordan organisere dette? Aktuelt for "Ski-jeger"-gruppa?
 • Forespørsel fra Trollelg om et evt. samarbeid om å arrangere Veteran-VM i 2018 - leder sjekker ut interessen blandt medlemmene.
 • Løpstrøyer: har noen løpstrøyer i små størrelser som "selges" for kr. 150 til nybegynnerne.
 • Sprinttrøyer: bestilles fra Bagheera - lik farge og utforming som løpetrøyene.
 • Klubbens Rankingpokal 2014 (13-14 og 15-16 åringer): Star-cup løpene vil være gjeldende - lik tidligere år. I 2013 var det et unntak, da Star-cup'en bestod av noen bedrifts-/nattløp på tampen av sesongen med lite deltagelse.
 • O-avd. deltar på friluftsdagen på Haukvatnet første helga i september, - lager en kort løype for publikum. Noen interesserte som vil være der den dagen?
 • Neste styremøte 17.06.14
 
Utdrag fra referat fra styremøte 29.04.14
 
 • Nytt styre konstituert, - ett nytt medlem: Ragnhild Eide som ungdomsrepresentant.
 • MNM 2015: møte 05.05.14. Mangler fortsatt leder økonomi.
 • Skolesprint arrangeres 09.05.14 for Byåsen skole og 23.05.14 for Stavset og Dalgård skole.
 • Teltliste vår er sendt ut.
 • Ungdommen ønsker sprinttrøye/singlett - dette sjekkes ut.
 • Våre løp i mai/juni: 3-vannsløpet 20.05.14, Tradisjonsbærern 29.05.14 og Ungdomsløp 4 12.06.14.
 • Det er kjøpt inn nytt arrangørtelt og dotelt samt en MTR for løp.
 • Kartrapport for Trondheim er utarbeidet samt samarbeidsavtale om bruk av andre klubbers kart til treningsformål.
 • Neste styremøte 27.05.14
 
Utdrag fra referat fra styremøte 13.03.14
 
 • Årsmøte 20.03.14 kl. 19.00 på Myra. Årsberetning 2013 lagt ut på nettsida, - regnskap 2013 og budsjett 2014 legges fram på årsmøtet.
 • Ingen årsmøtesaker mottatt innen fristen 12.03.14.
 • MNM 2015: Ingen har meldt seg frivillig til lederoppgavene pr. dd.
 • Trenger flere utdelere av Byåsenavisa, da noen har sluttet samt at enkelte har store roder.
 • Neste styremøte: dato ikke avklart.
 
Utdrag fra referat fra styremøte 21.01.14
 
 • Dagens løype ble avlyst pga snømangel
 • Parkeringsdugnad 2014: Storsvingen
 • Årsmøtet blir torsdag 20. mars 2014 kl. 19.00 på Klubbhuset på Myra.
 • MNM 2015: 16-18.08.15. Frist for å få sentrale lederfunksjoner på plass er 01.03.14. Nytt møte 06.02.14.
 • Hederspris 2013: forslag til aktuelle kandidater kan sendes Harald Storrønning innen 01.03.14
 • Medlemmer til Hedersprisutvalget vil fra 2014 bli valgt/utnevnt på årsmøtet.
 • Planlegger å arrangere skolesprint for alle 3 skolene i vår.
 • Neste styremøte 11.02.14 - utsatt til 13.03.14.
 
Utdrag fra referat fra styremøte 04.12.13
 
 • Dagens løype: veteranene tar jobben med denne, men det er forslag om "tråkke-dugnad" torsdagen før, - et treningsalternativ for jr./sr.
 • Avtale med Trimtex om bestilling av overtrekksdrakter på nett, - åpnes i januar/februar 2014.
 • Klubbutvikling; - o-forbundet ønsker satsing på rekruttering og aldersgruppen 6-12 år med foreldre. Byåsen må bli bedre på markedsføring, "verv en venn", info foilere, mer info på nettsida.
 • Kabalen med å få reiseledere til klubbturer 2014 er under arbeid.
 • Fordeling av løpsleder, løypelegger og tidtaker til våre løp 2014 er nesten i boks.
 • Forslag om tidtakerkurs i januar/februar for å rekruttere flere tidtakere.
 • Møte m/Orkanger vedr MNM avholdes i januar '14.
 • Kriterier for rankingpokal 13/14 og 15/16 i 2014: Pga av endringer i star-cup opplegg, vil det for 2014 være de beste resultater i 7 av 9 ungdomsløp som vil være gjeldende.
 • Forslag om å vurdere behov for revidering av statutter til hederspris, - årsmøtesak.
 • Dato for årsmøte: 20.03.14.
 • Neste styremøte 21.01.14.
 
Utdrag fra referat fra styremøte 23.09.13
 • Arrangert 3-vannsløpet 19.09, - brukt mye tid på merking av løype - lite inntekt på kaffesalg - vurderes før neste løp.
 • Skolesprint arrangert for Stavset og Dalgård på Kystad 04.10.13.
 • Klubbmesterskap 26.10.13, - sprint (gateløp på Ugla) og mellom ( i Nilsbyen) samt sesongavslutning med kurvfest, premieutdeling og sosialt om kvelden i Nilsbyen.
 • Terminlistemøte STOK 2014 avholdes 16.10.13, - forslag om samme antall og type løp som 2013.
 • Undersøker mulighet for utenlandssamling i februar/mars 2014.
 • Hovedlaget i BIL har innkalt alle styrer i BIL til "Felles oppstartmøte" i Nilsbyen 30.10.13.
 • Dugnad for Dovre i uke 40, - gartnerarbeid.
 • MNM 2015, - avklare endelig dato. Nytt møte med Orkanger gjennomføres snarest.
 • Neste styremøte 04.12.13.
 
Utdrag fra referat fra styremøte 27.08.13
 • Vedtak på årsmøte i Hovedlaget ga o-avd. mulighet til å føre regnskap selv jmf. årsmøtevedtak i o-avd. 2009.
 • o-avd. arrangerte orientering på Høstdagen på Haukvatnet 01.09.13
 • Ungdomsløp arrangert 05.09.13
 • Byåsennatta arrangeres 17.09.13, - har fortsatt behov for funksjonærer her. Arrangeres som bedriftsløp i tillegg.
 • 3-vannsløpet høst arrangeres torsdag 19.09.13. Haakon og Leif Lande har ansvaret, - behov for funksjonærer!
 • Skolesprint for Stavset og Dalgård er planlagt arrangert fredag 27.09.13, - Haakon og Preben er ansvarlig med hjelp fra 16-åringene.
 • Neste styremøte mandag 23.09.13.

 

Utdrag fra referat fra styremøte 04.06.13
 • Skolesprint Byåsen skole arrangert 31.05.13 - vellykket arrangement.
 • Årsmøte i hovedlaget er 10.06.13 kl. 19.00 ( ikke 11.06.13 som referet fra møtet 08.05.13)
 • Regnskap 2012 med revisjonsberetning er ferdig og lagt ut på denne side. Resultat ble et underskudd på kr. 18 740 - budsjettert underskudd kr. 60 000.
 • Arbeidet med MNM 2015 er i gang, - neste møte med OIF i august 2013.
 • Det blir o-løype og pre-o på Høstdagen ved Haukvatnet 01.09.13 - Harald er hovedansvarlig, men trenger hjelp så interesserte meld dere!
 • Mangler løpsledere til Byåsennatta samt klubbmesterskap sprint og mellom 19.10.13 - kontakt Kjell Maroni. Gjelder også funksjonærer.
 • Første trening i høstsesongen blir 14.08.13.
 • Skolesprint for Stavset og Byåsen er planlagt gjennomført i august/september.
 • Avtale mellom klubbene i STOK om bruk av hverandres kart/områder vederlagsfritt til trening/klubbmesterskap.
 • Veteranene i o-avd. vil i august rydde traseen til "Dagens løype" i januar.
 • Ny runde med arr. av 3-vannsløp til høsten.
 • Neste styremøte tirsdag 27.08.13.

 

 
Utdrag fra referat fra styremøte 08.05.13 (flyttet fra 07.05.13)
 
 • Tradisjonsbærern 26.05.13 på Lian inkluderer Troll-løpet (bedrifts o-løp). Løpsleder Hans Helmer Sæternes.
 • Planlagt arrangering av skolesprint på Byåsen skole 31.05.13.
 • Hedersprisen vil bli utdelt på sesongavslutningen i oktober.
 • Bolleliste er laget for onsdagstreningene.
 • De onsdagene 13 år og eldre har felles-treninger med Freidig, har 12 år og yngre + nybegynnere fast oppmøte i Nilsbyen.
 • Kretstreninger tirsdager er gode o-tekniske treninger og anbefales for 14 år og oppover.
 • Få påmeldte til nybegynnerkurs, - kurset utsettes til begynnelsen på juni. De som har startet er med på de vanlige treningene.
 • Hyttetur for 12 år og yngre blir til høsten.
 • O-avdelingen har arvet arrangøransvaret for 3-vannsløpet sammen med hovedlaget. Ett løp vår - 22.05.13 og ett løp i høst.
 • Kun 15-16 år og jr./sr. får mentorer denne sesongen.
 • Nye kriterier for stafettuttak: resultat og skjønn benyttes, - leder sportslig utvalg og påmelder avgjør dette.
 • Freidig sammen med Byåsen arrangerer o-leir i Bymarka 24-26.06.13 for 11-14 år. Marthe og Ida deltar som ledere fra Byåsen.
 • O-avd. deltar i borgertoget 17. mai - møt opp!
 • Ett herrelag er påmeldt til Jukola.
 • Aktivitetsavgift 2013 blir utfakturert i mai.
 • Løpstrøyer har kommet.
 • Jobber med å få avtale med Trimtex slik at overtrekksdrakte kan bestilles av hver enkelt direkte på nett.
 • Årsmøte i Hovedlaget 11.06.13.
 • Neste styremøte 04.06.13
 
Utdrag fra referat fra styremøte 09.04.13 (flyttet fra 12.03.13)
 • Regnskap 2012 fortsatt ikke ferdig, - hovedlaget er varslet om dette.
 • Byåsens løp i 2013, - fortsatt behovrvet for funksjonærer:
  • Sprintcup 5, finale - Romolslia 02.05.13
  • Tradisjonsbærern - Lian 26.05.13
  • Ungdomsløp 7 - Henriksåsen 05.09.13 
  • Byåsennatta - 17.09.13
 • Byåsen har TD ansvar på Trondheim open 01-02.06.13.
 • Planlegger skolesprint for Byåsen skole ila mai.
 • Byåsen fikk på STOK-tinget tildelt MNM 2015 sammen med Orkanger IF, - avtale er inngått og planleggingen er i gang.
 • Neste styremøte, tirsdag 07.05.13.
 
 
Utdrag fra referat fra styremøte 11.02.13
 • Frist for påmelding som funksjonær 2013 utsatt til 28.02.13
 • Kretsting STOK 26.02.13 - søknad om arr. av MNM 2015 er sendt.
 • Årsmøte o-avd. Torsdag 07. mars kl. 19.00 på Dalgård.
 • Neste styremøte tirsdag 12.03.13 - konstituering av nytt styre. - flyttet til 09.04.13.
 
 
Utdrag fra referat fra styremøte 15.01.13
 • Dagens løype 5-6.01.13 ble dessverre avlyst pga snømangel.
 • Fortsatt mulig å melde seg som funksjonær til årets løp på Eventor.
 • Trenger flere "avisbud" til utdeling av Byåsenbladet - kontakt Erling Bye.
 • Årsmøte: Torsdag 07.03.13 kl. 19.00 på Dalgård.
 • Saker til årsmøte sendes styret ved leder Harald Storrønning innen 10.02.13.
 • STOK kretsting avholdes tirsdag 26.02.13. Søknad om arr. av MNM 2015 må behandles her.
 • Parkeringsdugnad 2013: 5 helger i Storsvingen.
 • Samarbeidet med Freidig gjelder også nå på våre treninger annenhver mandag.
 • Neste styremøte: tirsdag 12.02.13
 
 
Utdrag fra referat fra styremøte 04.12.12
 • Dagens løype 5-6.01.13 er o-avd. ansvar.
 • Funksjonærer løp 2013: ønskeliste er lagt ut på Eventor, - her kan en selv melde seg på funksjon og dato.
 • Klubbturer 2013: Tiomila, Jukola, Vårløp på Østlandet, Pinseløpene på Hedemarken, O-festivalen, MNM på Os, O-ringen, Blodslitet, Østersund samt Skottland i påska.
 • Nytt Byåsenblad er i produksjon, - o-avd. distribuerer disse.
 • Rekruttering: NOFs mål er 1% av befolkningen skal være o-løpere ila 5 år.
 • Neste styremøte tirsdag 15.01.13.
 
 
Utdrag fra referat fra styremøte 06.11.12
 • Info om bestilling av løpstrøyer er lagt ut på nettsida.
 • Våre løp i 2013: Sprintcup 02.05, Tradisjonsbærer'n 26.05, Ungdomsløp 05.09, Byåsennatta 17.09.
 • Klubbmesterskap med sesongavslutning samme dag var suksess, - tilstrebes gjennomført som en tradisjon.
 • Ny utgave av KX-web har medført nytt utseende på nettsida.
 • Det blir parkeringsdugnad og dagens løype i 2013 også.
 • Neste styremøte: tirsdag 04.12.12.
 
 
Utdrag fra referat fra styremøte 02.10.12
 • Erfaringer fra KM: skytebanen burde vært sperret område, likeså området rundt Vådan gård. Ved senere arrangement: flere løypevakter og sperring avmerket på kart.
 • Skolesprint arrangert for Stavset skole 05.10.12.
 • Bedriftsløp, - et treningsalternativ om sommeren.
 • Orkanger er positiv til samabeid om nasjonalt løp i 2015.
 • Klubbmesterskap sprint og mellom samt sesongavslutning i Nilsbyen 20.10.12.
 • Rekruttering: felles oppmøteplass for trening for alle neste sesong.
 • Klubbutvikling vinter 2012/13: det vil bli arrangert klubbmøter ila vinteren.
 • Neste styremøte: tirsdag 06.11.12.
 
 
Utdrag fra referat fra styremøte 21.08.12
 • Uttakskriterier stafettlag er utarbeidet og lagt ut på nettsida.
 • STOK kommer med mal for innrapportering av timer for synfaring av skolekart.
 • KM 31.08-02.09 i Nilsbyen
 • Arrangere nasjonalt løp i 2015?
 • Løp i 2013: de "vanlige"?
 • Skolesprint arrangerers evt. i oktober for interesserte skoler (Stavset?)
 • Torsdag 13.09: ekstratrening for 11-12 år sammen med Freidig i Nilsbyen.
 • Klubbmesterskap sprint og mellom blir i Nilsbyen lørdag 20.10 med påfølgende sesongavslutning om kvelden.
 • Østersundtur i regi av STOK for 10-16 år, 14-16 sept.
 • Utfakturering av egenandeler vår vil skje umiddelbart. Reiseledere for fellesturer må rapportere snarest til kasserer om deltagere og sum. For ettertiden bør overnatting betales av den enkelte på stedet.
 • Ønske om bedre fordeling av funksjonæroppgaver, - viktig å få inn nye.

 

Utdrag fra referat fra styremøte 19.06.12
 • Ny web-side lansert 20.06.12.
 • O-avdelingen kan ikke føre regnskapet selv (ref. årsmøte), da det er årsmøtevedtak i hovedlaget om at alle avdelinger i BIL skal ha felles regnskapsfører.
 • Jr./Sr. får arrangere terrengløp-karusell, - betingelsen er at styret må godkjenne plan for opplegg og budsjett.
 • Haakon Arnesen er sportslig leder fra 19.06.12.

Utdrag fra referat fra styremøte 22.05.12

 • Bua i Nilsbyen er ryddet og lys montert. Det skal også monteres hyller i rommet i tidtakerbua.
 • Nilsbyen blir arena for KM-helga.

Utdrag fra referat fra styremøte 23.04.12

 • Første trening onsdag 17.04.12. Start nybegynnerkurs utsatt til 23.04.12.
 • Arrangere NM eller MNM i 2015.
 • Øystein Wiggen er avdelingens web-redaktør.
 

Årsberetning og regnskap for 2011 samt årsmøteprotokoll ligger som vedlegg til høyre

 

Utdrag fra referat fra styremøte 06.03.12

Written by Astrid Bergsmyr | fredag 09. mars 2012 20:41
 • Det blir ryddedugnad i Nilsbyen onsdag 18.04.12.
 • STOK mangler kandidater til verv, - det blir derfor ekstraordinært STOK ting 26.03.12.
 • Nybegynnerkurs starter mandag 16.04.12.
 • Påmeldt ett herrelag til Jukola.
 • Teltliste for 2012 kommer.
 • Årsmøte torsdag 15.03.12 kl. 19.00 på Dalgård. - Utsatt til tirsdag 27.03.12. - utsatt på nytt til torsdag 12. april.
 • Neste styremøte tirsdag 27.03.12 kl. 19.00 på Dalgård.
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdrag fra referat fra styremøte 07.02.12

Written by Astrid Bergsmyr | lørdag 18. februar 2012 20:01
 • Intensjon om å arrangere kurs for interesserte i løypelegging (O-cad) og tidtaking (Brikkesys og Emit) ila våren.
 • STOKs kretsting er 01.03.12 kl. 18.00 på klubbhuset til Malvik IL.
 • Årsmøte i o-avd. torsdag 15.03.12 kl. 19.00 på Dalgård. Årsberetning blir lagt ut på hjemmesida før 01.03.12.
 • Funksjonærlister for våre løp 2012 blir lagt ut på nettsida.
 • Neste styremøte tirsdag 06.03.12 kl. 20.00
 
 
 
 
 
 
 

Utdrag fra referat fra styremøte 10.01.12

Written by Astrid Bergsmyr | fredag 13. januar 2012 19:01
 • Treningssamling for 13-16 og junior i Nilsbyen lørdag 21.01.12 m/Mari Fasting - "O-teknikk".
 • Parkeringsdugnad starter 14.01.12 - Skistua parkeringsplass. Vaktslister er sendt ut.
 • Årsmøte blir torsdag 15.03.12.
 • Ryddedugnad i Nilsbyen gjennomføres ila våren.
 • Funksjonærer til våre løp 2012 skal være klart før påske. Det vil bli sendt ut lister.
 • Neste styremøte tirsdag 07.02.12.
 
 
 
 
 
 
 
 • Romjulsdugnad onsdag 28.12.11 kl. 09-17.00 - rydding av/til Charlottenlund vgs. Trenger alt av folk her!
 • Ryddedugnad i Nilsbyen må gjennomføres, - bua + "tidtakerrommet". Organiseres av materialforvalter.
 • O-avd. har ansvaret for Dagens løype 7-8/01.12. Trenger folk her.
 • Parkeringsdugnadi vinter er på Baklia.
 • Neste styremøte tirsdag 10.01.12.
 
 
 
 
 
 
 

Utdrag fra referat fra styremøte 20.10.11

Written by Astrid Bergsmyr | onsdag 26. oktober 2011 17:59
 • Reflekser for bruk til nattløp er borte.
 • Våre løp i 2012:
  • Ungdomsløp 24.05
  • Tradisjonsbæreren 19.05
  • KM helg 31.08-02.09
  • Byåsennatta 27.09
 • Klubbutviklingskvelder 2011/12:
  • Trenerkveld i november (evaluering av sesongen/planlegge neste)
  • sponsor/økonomi kvelder i januar og februar
  • OCAD og løypeleggerkurs
 • Behov for ryddedugnad i NIlsbyen, - materialforvalter organiserer.
 • Neste styremøte tirsdag 22. november.
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdrag fra referat fra styremøte 20.09.11

Written by Astrid Bergsmyr | onsdag 28. september 2011 18:50
 • Arrangerer skolesprint for Stavset 30.09.11
 • Blir ingen deltagelse på 25manna - for få interesserte.
 • Vintertrening: Stavset skole mandager kl.20-22. Ranheimshallen onsdager. Starter etter høstferien.
 • Sesongavslutning onsdag 19.10.11 kl. 18.00. Kurvfest med bilder fra sesongen samt info om vintertilbud, klubbturer 2012, drakter mm.
 • Klubbturer 2012 (m/reiseleder): Tiomila (Per Wirehn), Pinseløpene på Hedemarken (Erik Jørum), Pinseløp/NM på Kongsberg (Morten Skoglund), O-festivalen (Øystein Wiggen), O-ringen (Harald Storrønning), Midt-Norsk i Molde (Liabakk Eriksen), Blodslitet (Arnesen) samt alle NM-løpene (Morten Skoglund).
 • Neste styremøte tirsdag 25.10.11. - Flyttet til torsdag 20.10.11.
 
 
 
 
 
 
 

Utdrag fra referat fra styremøte 23.08.11

Written by Astrid Bergsmyr | mandag 29. august 2011 16:33
 • Målsetning om deltagelse på 25manna 08.10.11 (4 påmeldte pr. 23.08).
 • Klubbmesterskap, mellomdistanse blir onsdag 14. september kl. 18.00 i Nilsbyen.
 • Medlemsmøte/klubbkveld onsdag 19.10.11 med sesongavslutning og div. info samt utdeling av priser.
 • Intensjon om overnattingstur i høst for 12 år og yngre.
 • Arrangerer skolesprint på Stavset skole i uke 39 (ønske fra skolen).
 • Fellestreninger med Freidig for 13 år og oppover noen onsdager ila høsten.
 • Neste styremøte 20.09.11.
 
 
 
 
 
 
 

Utdrag fra referat fra styremøte 24.05.11

Written by Astrid Bergsmyr | tirsdag 07. juni 2011 17:49
 • Vi lager familie o-løype til Trondossammling i Granåsen søndag 05.06.11.
 • Er det interesse for deltagelse i årets 25manna?
 • Finnes det andre stafetter i Norge som er aktuelle?
 • Løpedrakter er ankommet og utdeling administreres av Elin Almås i økonomiutvalget.
 • Overtrekksdrakter ventes ankomst i uke 24.
 • Årsmøte i Hovedlaget i Nilsbyen 16.06.11 - utsatt til 22.06.11.
 • Forespørsel om dugnad ei helg i juni, - mer info kommer.
 • Neste styremøte tirsdag 21.06.11 kl. 20.00.- avlyst! Neste tirsdag 23.08.11 kl. 20.00.

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift