Byåsen IL Orientering

Økonomi - aktivitetsavgift, dekning startkontingent og reiser

Økonomi - aktivitetsavgift, dekning startkontingent og reiser

Økonomi

AKTIVITETSAVGIFTER

Satsene gjelder fra 1. april 2017 og er vedtatt på avdelingens årsmøte 28.02.17. Videreføres for 2019.


Grunnavgift:

0-12 år: kr 800. Aktivitetsavgiften dekker all treningsaktivitet i sommersesongen i lagets regi

13-16 år: kr 1 200. Aktivitetsavgiften dekker all treningsaktivitet i lagets regi
17-35 år: kr 1 200. Aktivitetsavgiften dekker all treningsaktivitet i lagets regi
over 35 år: kr 400. Aktivitetsavgiften dekker all treningsaktivitet i lagets regi.

 


 


Innbetalingen skjer til:

Byåsen IL O-avd.
v/Talke Evjen

Vinkelstien 5A
7025 TRONDHEIM

Kontonr.: 5361.08.28074


REFUSJONER FRA LAGET

 

1. Startkontigent

Laget dekker startkontingent som følger:

  1. 0-12 år: alle løp, lagskonkurranser/stafett, hele året, med unntak av løp i juli og individuelle løp utenfor Norge.
  2. 13-16 år: alle løp, stafett og hovedløp, hele året, med unntak av løp i juli og individuelle løp utenfor Norge.
  3. 17-25 år: 100% av startavgiften i alle individuelle løp og stafetter hele året, med unntak av løp i juli og individuelle løp utenfor Norge som dekkes 100% av hver enkelt utøver.
  4. 26-35 år: 100% av startavgiften i alle individuelle løp hele året, med unntak av løp i juli og individuelle løp utenfor Norge som dekkes 100% av hver enkelt utøver. Dessuten dekker O-laget 100% av startavgiften i stafetter og NM.
  5. Over 35 år: Stafett.

Løpere som selv har betalt startkontingent, vil få refundert beløpet mot kvittering.

2. Reiser, overnatting og kostpenger

Sportslig utvalg fremmer til Styret budsjett for kommende år. Styret behandler og eventuelt justerer budsjettet og fremlegger dette for årsmøtet hvor de sportslige målsettingene danner grunnlag for de økonomiske prioriteringene. Sportslig leder regulerer økonomisk støtte til aldersbestemte klasser. Oppmann for Jr/Sr tildeles eget budsjett og rapporterer kvartalsvis til Styret.

Bilgodtgjørelsen er kr 2,50 pr km for bil med forbrenningsmotor og kr 2,00 pr km for elbil. I tillegg kommer 20 øre pr. passasjer pr. km, samt utlegg til bompenger/fergebillett etc.

Det gis kun bilgodtgjørelse i de tilfeller man er oppnevnt som reiseleder eller der det særskilt er avtalt med laget.

Disse satsene kan også benyttes som veiledende for kostnadsdeling ved private reiser til aktiviteter og arrangementer, hvor reisen ikke er i lagets regi.

All dekning av reiseutgifter forutsetter felles reiseopplegg og rimeligste reisemåte.

Alle kostnader som søkes dekket, må dokumenteres med bilag. For bilgodtgjørelse kreves angivelse av reisemål, dato, reiseavstand og navn på eventuelle passasjerer.

Egenandeler til løp og samlinger kan faktureres forskuddsvis dersom avdelingens økonomi krever det.

3. All dekning forutsetter bruk av enhver tids gjeldende klubbtrøyer med påtrykk av evt. sponsorlogo

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift